Quý khách vui lòng liên lạc văn phòng để biết thêm thông tin

Username:
Pass:

Quý khách vui lòng liên lạc 714-766-3345 (Tại Mỹ) hoặc 08-3810-5466 (Tại Việt Nam) Để biết thêm chi tiết

Mở hồ sơ
Chào mừng đã đăng nhập | Thoát
Mở hồ sơ

Bảo lãnh

line
 

BẢO LÃNH ĐOÀN TỤ :

                    IR-1: Vợ chồng của công dân Hoa Kỳ  

                    IR-2: Con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ  

                    IR-3: Con nuôi được nhận ở nước ngoài bởi công dân Hoa Kỳ  

                    IR-4: Con nuôi được nhận ở Hoa Kỳ bởi công dân Hoa Kỳ  

                    IR-5: Cha mẹ của công dân Hoa Kỳ 21 tuồi trở lên 

  • Diện thứ nhất (F1): Con chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ: 23,400 visa cộng với bất kì số lượng  nào không đủ yêu cầu cho ưu tiên thứ tư. 
  • Diện thứ hai: Vợ chồng và con, hoặc con chưa kết hôn của thường trú nhân: 114,200 visa cộng với số lượng mà theo đó những mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226,000, cộng với bất kì số lượng nào không được sử dụng ở ưu tiên thứ nhất. 

        A: (F2A): Vợ chồng và con của thường trú nhân: 77% trên tổng số lượng giới hạn của ưu tiên thứ hai, trong đó 75% được miễn khỏi giới
        hạn quốc gia. 

        B: (F2B): Con trên 21 tuổi chưa kết hôn của thường trú nhân: 23% trên tổng số giới hạn của ưu tiên thứ hai.  

  • Diện thứ ba (F3): Con kết hôn của công dân Hoa Kỳ: 23,400 visa cộng với số lượng không đủ yêu cầu cho ưu tiên thứ nhất và hai.
  • Diện thứ tư (F4): Anh chị em của công dân Hoa Kỳ: 65,000 visa cộng với số lượng không đủ yêu cầu cho ba ưu tiên trên. 

 

 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 06/2024 và THÁNG 07/2024:

  THÁNG 06/2024 THÁNG 07/2024
DIỆN ĐANG XÉT ĐẾN ĐANG XÉT ĐẾN
F1
THÁNG 07/08, 2015 THÁNG 10/22, 2015
F2A THÁNG 11/15, 2021 THÁNG 11/15, 2021
F2B THÁNG 04/01, 2016 THÁNG 05/01, 2016
F3 THÁNG 03/01, 2010 THÁNG 04/01, 2010
F4 THÁNG 07/22, 2007 THÁNG 08/01, 2007

 

 LỊCH CHUẨN BỊ GIẤY TỜ CHO NVC:

  THÁNG 06/2024 THÁNG 07/2024
DIỆN ĐANG XÉT ĐẾN ĐANG XÉT ĐẾN
F1
THÁNG 09/01, 2017 THÁNG 09/01, 2017
F2A THÁNG 09/01, 2023 THÁNG 11/01, 2023
F2B THÁNG 01/01, 2017 THÁNG 01/01, 2017
F3 THÁNG 09/01, 2010 THÁNG 10/01, 2010
F4 THÁNG 03/01, 2008 THÁNG 03/01, 2008